Mula sa Melismas

Bukod sa tubig, bukod sa paglalayag, mga pagpatay

at mga resulta ng pagbibilang ng hakbang,

pagsunod sa kapahamakan gayundin ang pagkilala

sa mga galaw na itinatago ng mga dayandang.

Malamig ang panahon para sa paglukso

sa mga konklusyon kung dumidistansiya

ba ang mga konstelasyon. Parang nauuso

na naman ang pagmimiron sa mga signos

ng pagbabalik ng Panginoon. Sabay-sabay

na naman ba ang pagposisyon, naglulusugan

ba ang mga puso ng mga bata, bumibilis

ba ang mga kabayo? Kung mag-iisip ba ako

ng mga ibon, lalabas ba ang mga ibon?

Kung mag-iisip ba ako ng kaluwalhatian,

lalabas ba ang mga mekanismo ng hangin,

papangalanan ba ang lahat ng klase

ng sugat upang ipaliwanag ang mga pinsala

sa paligid, upang linawin ang paglampas

ng tubig sa mga naitakdang hangganan

kung hangganan bang maituturing

ang mga lubid at tulos ng aking ligalig?

mm

Author: Marlon Hacla

Marlon Hacla’s first book, May Mga Dumadaang Anghel sa Parang (Manila: National Commission for Culture and the Arts, 2010), was published as part of UBOD New Authors Series II. His second book, Glossolalia, was published by High Chair in 2013. He also released two chapbooks, Labing-anim na Liham ng Kataksilan (2014) and Melismas (2016). He lives in Quezon City, Philippines, with his cats.

Leave a Reply

Your email address will not be published.